SIER Tineret Bucuresti Logo

Inginer CN (FCN Pitesti)


SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 17.07.2019 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 107/7/01.12.2018.


Cerinţe minime:

• studii superioare tehnice în domeniul chimiei industriale;
• minim 1 an experiență pe o poziție de inginer cu experiență în activități de inginerie de proces/domeniu chimic


Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

• cunoștințe tehnice de specialitate (chimie, fizică);
• desen tehnic; cunoștințe de utilizare PC (pachet Office);
• cunoștințe temeinice de limba engleză/franceză


Descrierea postului:

• asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
• întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
• asigură implementarea, funcționarea și îmbunătățirea continuă a procesului de analiză și tratare a produsului neconform, de identificare a cauzelor, de stabilire și implementare a acțiunilor corective/preventive necesare și de analiză a eficacității lor;
• colaborează, propune și pune în practică soluții de îmbunătățire a proceselor tehnologice;
• colaborează și asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN;


Alte cerințe:

• capacitate dezvoltată de organizare a timpului de lucru, eficiență și atenție la detalii;
• abilități de învățare și adaptare


Condiţii oferite

• Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
• Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
• Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
• Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
• Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
• Alte beneficii conform prevederilor CCM


Bibliografie

• Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
• Noțiuni generale de chimie industrială;
• Noțiuni generale fizică nucleară;
• Managementul fabricației (producție, proiecte, calitate);
• Utilizare pachet Office


Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 08.07.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase


Data programată pentru concurs este 17.07.2019 ora 10:00 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.


Puteti accesa acest anunt de angajare si direct pe pagina web a Nuclearelectrica daca faceti click aici

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018