SIER Tineret Bucuresti Logo

Ingineri în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate (FCN Pitesti)


SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 10.04.2019 în vederea ocupării a două posturi de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţiile din organigrama FCN Piteşti nr. 299/7/01.12.2018; 311/12/01.12.2018.


Cerinţe minime:

• Absolventi de studii superioare tehnice (inginerie mecanică, electrică, electronică, energetică, fizică)


Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

• cunoștințe tehnice de specialitate;
• cunoștințe de limba engleză – scris și vorbit nivel mediu;
• cunoștințe de limba engleză – scris și vorbit nivel mediu;
• utilizare PC;
• cunoștințe generale de fizica și tehnologia materialelor nucleare;
• spirit de echipă și profesionalism

Alte cerințe:

• apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
• capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
• rezistență la muncă de rutină;
• disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
• să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente.


Condiţii oferite

• Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
• Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM


Bibliografie

• Ioan Ursu – Fizica și tehnologia materialelor nucleare, cap. 11;
• Toleranțe și control dimensional;
• Fișe de control proces – teorie și studiu de caz;
• Noțiuni generale de metrologie: unități de măsură, erori de măsurare, caracteristici metrologice ale aparatelor de măsură și control;
• ”The Essențial CANDU – a textbook on the CANDU nuclear power plant technology” www.nuceng.ca/candu/, cap. 17.


Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 03.04.2019, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
• Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
• Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip FCN);
Declarație pe proprie răspundere (formular tip FCN);
• Copie de pe actul de identitate;
• Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase;


Data programată pentru concurs este 10.04.2019 ora 10:00 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.


Puteti accesa acest anunt de angajare si direct pe pagina web a Nuclearelectrica daca faceti click aici

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018