SIER Tineret Bucuresti Logo


E.ON Servicii Tehnice, Departament: Inginerie Soluţii Energetice, Locaţiile: Bucureşti/ Iaşi

Specialist Soluţii Eficienţă Energetică - Photovoltaic


Responsabilitati:

       • Analizează datele rezultate în urma auditurilor efectuate şi configurează soluţiile care se pretează a fi implementate în conformitate cu necesităţile de consum ale clienţilor;

       • Întocmeşte modelul de finanţare şi recuperare a investiţiilor necesare implementării soluţiilor energetice, model care stă la baza contractuui de tip ESCO;

       • Asigură partea tehnică a contractelor de performanţă energetică;

       • Oferă consultanţă de specialitate clienţilor în domeniul implementării de soluţii de eficienţă energetică;

       • Întocmește planurile tehnice şi elaborează specificațiile tehnice pentru soluţiile propuse;

       • Întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul de Eficienţă Energetică din cadrul ANRE pentru clienţii beneficiari;

       • Asigură şi ia măsurile necesare menţinerii atestatului de auditor energetic/ manager energetic pe toată durata desfăşurării activităţii;

       • Întocmeşte proceduri şi instrucţiuni de lucru privind sfera de activitate.

Cerinte:

       • Studii superioare în inginerie electrică / energetică (studiile postuniversitare constituie un avantaj);

       • Autorizaţie ANRE de gradul IVA, IVB, IIIA, IIB, IIA, IB, I (a se înţelege cel puţin una dintre acestea);

       • Autorizaţie ANRE pentru audit energetic;

       • Minim 3 ani de experiență practică relevantă în sectorul energetic;

       • Experiență în interpretarea și elaborarea specificațiilor tehnice din industria energetică și industriile conexe;

       • Experienţă în implementarea de soluţii photovoltaice;

       • O bună cunoaștere a limbii engleze;

       • Disponibilitate pentru călătorii de afaceri.

Ce oferim:

       • Pachet salarial atractiv;

       • Bonus de performanţă;

       • Tichete de masă;

       • Asigurare privată de sănătate;

       • Pensie facultativă;

       • Prima de vacanţă.

       E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.


Despre noi:

E.ON
E.ON este o companie internaţională privată de energie. Cei 40.000 de angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii pentru clienţi uşor utilizabile în vederea unei noi lumi energetice. Ca primă companie energetică din Europa ne focusăm prin cele trei arii business, reţele energetice, energii regenerabile şi soluţii clienţi în mod consecvent asupra energiei viitorului.

E.ON Servicii Tehnice
Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. E.ON Servicii Tehnice prestează activităţi tehnice specifice domeniului distribuţiei gazelor naturale şi electricităţii pentru companiile E.ON din România.

Departament
Căutăm pentru departamentul nostru Inginerie Soluţii Energetice în Bucureşti/ Iaşi un/o Specialist Soluţii Eficienţă Energetică - Photovoltaic

Contact:

Dacă vrei să afli mai multe despre noi, vizitează-ne pe pagina E.ON de cariere.

In cazul in care postul prezinta interes pentru voi, puteti vizualiza anuntul si pe site-ul E.ON aici .


facebook    twiter    plus    youtube    linkedin

Partenerii Gold si Silver ai Conferintelor: Cariera in industria energetica
Conferinta: Cariera in industria energetica 2019

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018 Constanta

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018

CONTACT

Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr.15, bl.15, sc.E, ap.12, Sector 2

e-mail: tineret@sier.ro


© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018