SIER Tineret Bucuresti Logo


E.ON Servicii Tehnice, Departament: Inginerie Soluţii Energetice, Locaţiile: Iaşi

Specialist Soluţii Eficienţă Energetică - Turbine cu Abur şi Sisteme Cogenerare


Responsabilitati:

       • Analizează datele rezultate în urma auditului efectuat şi configurează soluţiile care se pretează a fi implementate în conformitate cu necesităţile de consum clienţilor;

       • Întocmeşte studii de pre-/ fezabilitate, analize cost-beneficiu şi alte tipuri de analize pentru soluţiile propuse;

       • Întocmeşte modelul de finanţare şi recuperare a investiţiilor necesare implementării soluţiilor energetice, model care stă la baza contractului de tip ESCO;

       • Asigură datele de bază şi calculele necesare pentru întocmirea ofertelor de implementare soluţii de eficienţă energetică;

       • Asigură partea tehnică a contractelor de performanţă energetică;

       • Oferă consultanţă de specialitate clienţilor în domeniul implementării de soluţii de eficienţă energetică;

       • Întocmește planurile tehnice şi elaborează specificațiile tehnice pentru soluţiile propuse;

       • Elaborează fisşa de verificare a conformităţii pentru fiecare soluţie implementată conform procedurilor în vigoare;

       • Asigură instalarea echipamentelor tehnice și asigură instruirea altor persoane în vederea utilizării lor;

       • Oferirea de suport tehnic clienților în ceea ce privește soluţiile implementate;

       • Participă la evaluarea noilor oportunități de dezvoltare de produse noi prin oferirea de suport tehnic;

       • Întocmeşte rapoartele sau informările pentru Departamentul de Eficienţă Energetică din cadrul ANRE pentru clienţii beneficiari.

Cerinte:

       • Studii superioare în inginerie electrică/ energetică/ mecanică;

       • Studiile postuniversitare constituie un avantaj;

       • Minim 3 ani de experiență practică relevantă în sisteme de cogenerare, turbine cu abur;

       • Experiență practică în interpretarea și elaborarea specificațiilor tehnice din industria energetică și industriile conexe;

       • Experienţă în implementarea de soluţii de eficienţă energetică;

       • Cunoașterea reglementărilor din industriile de gaz sau/ şi electricitate;

       • O bună cunoaștere a limbii engleze;

       • Cunoașterea limbii germane constituie un avantaj;

       • Cunoștințe foarte bune de MS Office;

       • Abilități foarte bune de management de proiecte;

       • Gândire analitică și abilități de consiliere;

       • Abilitatea de a lucra într-un mod structurat și strategic;

       • Foarte bune abilităţi de organizare și planificare;

       • Abilități foarte bune de prezentare și comunicare;

       • Mobilitate pentru călătorii de afaceri;

       • Posesor de carnet de conducere categoria B.

Ce oferim:

       • Pachet salarial atractiv;

       • Bonus de performanţă;

       • Tichete de masă;

       • Asigurare privată de sănătate;

       • Pensie facultativă;

       • Prima de vacanţă.

       E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.


Despre noi:

E.ON
E.ON este o companie internaţională privată de energie. Cei 40.000 de angajaţi situaţi în 13 ţări lucrează zilnic la inovaţii tehnice şi soluţii pentru clienţi uşor utilizabile în vederea unei noi lumi energetice. Ca primă companie energetică din Europa ne focusăm prin cele trei arii business, reţele energetice, energii regenerabile şi soluţii clienţi în mod consecvent asupra energiei viitorului.

E.ON Servicii Tehnice
Grupul E.ON în România este activ pe piaţa locală de energie în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică. Deservind circa 3 milioane de clienţi din 20 de judeţe din partea de nord a ţării, E.ON România este unul din liderii pieţei de energie din România. E.ON Servicii Tehnice prestează activităţi tehnice specifice domeniului distribuţiei gazelor naturale şi electricităţii pentru companiile E.ON din România.

Departament
Căutăm pentru departamentul nostru Inginerie Soluţii Energetice în Iaşi un/o Specialist Soluţii Eficienţă Energetică - Turbine cu Abur şi Sisteme Cogenerare

In cazul in care postul prezinta interes pentru voi, puteti vizualiza anuntul si pe site-ul E.ON aici .

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018