SIER Tineret Bucuresti Logo

30 de posturi de inginer la CNE Cernavoda


Denumirea postului

• Inginer – (30 posturi)


Departament / Compartiment

Sucursala CNE Cernavoda / Departamentului Sisteme de Proces – 5 posturi
Departamentului Inginerie de Componente – 4 posturi
Departamentului Proiectare si Suport Tehnic – 7 posturi
Departamentului Control Lucrari – 3 posturi
Departamentului Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante – 2 posturi
Departamentului Dezvoltare-Investitii – 3 posturi
Departamentului Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI – 3 posturi
Departamentului Intretinere si Reparatii – 3 posturi


Cerinte

• Studii – Superioare tehnice in domeniul / specialitatea electric, mecanic, electronica, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, energetica si tehnologii nucleare, fizica / fizica tehnologica, constructi
• Experienta – Fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:
      • Experienta in domeniul studiilor absolvite in industria energetica – constituie un avantaj
      • Autorizari / permise / atestate necesare desfasurarii activitatii constituie un avantaj
• Alte cerinte:
      • Cunostinte tehnice in domeniul studiilor absolvite
      • Cunostinte de limba engleza– nivel mediu;
      • Abilitati de comunicare;
      • Cunostinte de operare PC


Responsabilitati

1. Inginer Sisteme de Proces:
      • Asigura functionarea sistemului / sistemelor din responsabilitate in conditii de securitate nucleara si eficienta economica;
      • Evalueaza / urmareste periodic starea parametrilor importanti ai sistemului / sistemelor din responsabilitate;
      • Identifica, stabileste si urmareste actiunile necesare mentinerii functionarii sistemului din responsabilitate la nivelul de performanta asteptat;
      • Asigura suportul tehnic solicitat;
      • Asigura actualizarea documentatiei aferente sistemului / sistemelor din responsabilitate;
      • Propune, atunci cand este cazul, modificarea proiectului sistemului (solutia conceptuala);
      • Alte responsabilitati si sarcini, conform Fisei Postului.
2. Inginer Inginerie de Componente:
      • Asigura functionarea grupei de componente din responsabilitate in conditii de securitate nucleara si eficienta economica;
      • Evalueaza / urmareste periodic starea parametrilor importanti ai grupei de componente din responsabilitate;
      • Identifica, stabileste si urmareste actiunile necesare mentinerii functionarii grupei de componente din responsabilitate la nivelul de performanta asteptat;
      • Asigura suportul tehnic solicitat;
      • Propune, in colaborare cu inginerii responsabili de sisteme, atunci cand este cazul, modificarea proiectului unor componente/sisteme (solutia conceptuala);
      • Alte responsabilitati si sarcini, conform Fisei Postului.
3. Inginer Proiectare si Suport Tehnic:
      • Ofera solutii tehnice de proiectare (pentru domeniile constructii, mecanic si conducte, electric si automatizari), in concordanta cu codurile / normele si standardele aplicabile din domeniu, in vederea implementarii unor modificari ale proiectului centralei;
      • Actualizeaza documentatia tehnica baza de proiect (in baza careia centrala este autorizata sa functioneze), asigurandu-se ca orice modificare implementata in instalatie este corect reflectata si in documentatia de proiectare;
      • Acorda suport tehnic de specialitate (de proiectare).
4. Inginer Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante:
      • pentru Grupul Fizica Reactorilor: desfăşoară activităţi legate de monitorizarea zonei active de calcule neutronice pentru actualizarea istoriei de iradiere a zonei active (reactorul), monitorizeaza parametrii zonei active şi ai instrumentaţiei neutronice, realimentarea cu combustibil, asigura interfata cu AIEA pe problematica menţinerii controlului inventarului de materiale nucleare (combustibil, apa grea), realizeaza analizele de securitate (accidentele bază de proiect, accidente severe etc.), utilizand coduri de calcul specializate pentru domeniul nuclear.
      • pentru Grupul Autorizari si Fiabilitate: desfășoară activități legate de obtinerea si mentinerea autorizatiei de functionare, elaboreaza şi actualizeaza documentaţia suport de autorizare, realizeaza studii probabilistice (fiabilitate sisteme), realizeaza activități legate de definirea şi actualizarea limitelor şi condiţiilor tehnice de operare (LCTO) sau evaluări pentru menţinerea conformităţii documentaţiei de exploatare cu LCTO.
5. Inginer Control Lucrari:
      • Elaboreaza si emite planul master de lucru pe centrala, insemnand: programeaza in Primavera activitatile din saptamanile de executie aferente scopurilor validate si le reprogrameaza pe cele care nu indeplinesc conditiile de executie si analizeaza cererile de modificare scop saptamana de executie pentru activitati si rutine, activeaza / revizuieste cerintele de intretinere preventiva;
      • Evalueaza operational si coordoneaza activitatile din opriri, adica: evalueaza operational si coordoneaza activitatile din opririle planificate / neplanificate, inclusiv identifica, urmareste si coordoneaza toate problemele de pregatire a lucrarilor din aceste opriri.
6. Inginer Dezvoltare – Investii:
      • In calitate de coordonator de proiect, colaboreaza la elaborarea documentelor de initiere ale proiectului, initiaza si urmareste emiterea Deciziei privind nominalizarea echipei de proiect si asigura derularea tuturor etapelor proiectului asigurandu-se de actualizarea graficelor, a stadiilor fizice si bugetare precum si de identificarea si administrarea riscurilor asociate, prin echipa de coordonare pe care o conduce.
7. Inginer Radioprotectie / SM-PSI:
      • pentru Grupul Tehnic Radioprotectie:
            o controlul expunerii la radiatii a personalului: monitorizarea si controlul pericolelor radiologice, controlul expunerii externe si interne la radiatii a personalului, controlul contaminarii,
            o controlul materialelor radioactive: controlul efluentilor radioactivi, controlul materialelor radioactive, gestionarea deseurilor radioactive rezultate din activitatile de retehnologizare;
      • pentru Grupul Securitatea Muncii si PSI: participa la elaborarea programelor de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, monitorizeaza si evalueaza indeplinirea acestora, asigura interfata cu autoritatile de control si organizatiile externe din domeniu, asigura suport pentru identificarea si controlul pericolelor de SM &PSI.
8. Inginer Intretinere si Reparatii:
      • Coordoneaza si supravegheaza activitatile de intretinere si reparatii executate de personalul propriu si/sau contractor;
      • Pregateste pachetele de executie pentru activitatile de intretinere si reparatii.
      • Analizeaza, verifica si aproba proceduri de intretinere


Bibliografie

• Cursuri de specialitate in domeniul / specialitatea absolvite: electric, mecanic, electronica, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, energetica si tehnologii nucleare, fizica / fizica tehnologica, constructii


Salarizare si alte beneficii

• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA


Alte informatii

      • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
      • Conditii de lucru la nivelul standardelor
      • Facilitati de dezvoltare profesionala


Data limita de transmitere a CV-urilor este 20.04.2018

Nota: Proba scrisa eliminatorie a concursului de selectie se va desfasura la aceeasi data pentru toate posturile. Pentru acest motiv candidatii sunt rugati sa inscrie in aplicatia de inscriere la concurs mentiunea “pentru concurs inginer 30 posturi”, urmand ca orientarea pe departamente a candidatilor care vor trece de proba scrisa sa faca dupa etapa de interviú.

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301 Fisierul care va contine aplicatia fiecarui candidat va include obligatoriu CV+copie a diplomei de licenta+copie a cartii de identitate (pentru a se putea realiza in prealabil formalitatile de acces in unitate in vederea sustinerii probei scrise a concursului). Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.


Puteti accesa acest anunt de angajare si direct pe pagina web a Nuclearelectrica daca faceti click aici

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018