SIER Tineret Bucuresti Logo

Sucursala CNE Cernavoda-Inginer– Responsabil de sistem (protectie generator, generator, barele de inalta tensiune si excitatie statica)


Denumirea postului

• Inginer– Responsabil de sistem (protectie generator, generator, barele de inalta tensiune si excitatie statica) – 1 post


Departament / Compartiment

Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Sisteme Electrice


Cerinte

• Studii: superioare tehnice în specialitatea energetica / electrotehnica
• Experienta: Minim 2 ani in activităţi specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:
    • Nu se aplica
• Alte cerinţe:
• Cunoştinţe bune de limba engleză;
• Cunoştinţe profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
• Experienta in utilizarea calculatorului, aplicatii MS Office, baze de date;
• Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres.
• Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.


Responsabilitati

• Asigura suport tehnic pentru activitatile de punere in functiune, operare si intretinere. Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice, etc. pentru activitatea de punere in functiune si pentru activitatile de operare si intretinere pentru sistemele de care raspunde ;
• Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele de care raspunde;
• Elaboreaza, revizuieste si verifica documentatia tehnica pentru modificarile necesare imbunatatirii performantelor echipamentelor din sistemul de care raspunde sau din alte sisteme cu care are interfata (alimentare cu energie electrica);
• Analizeaza si face propuneri de modificare a reglajelor protectiilor si parametrilor de functionare a echipamentelor de care raspunde in scopul optimizarii lor;
• Participa, prin propunerea lucrarilor si prin elaborarea planurilor de lucru, a procedurilor, a instructiunilor, etc. la activitatea de planificare a activitatilor din timpul Opririlor Planificate ale centralei;
• Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si asigura activitatea
• Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde;
• Asigura suport tehnic celorlalti ingineri responsabili de sistem in cazul unor proiecte majore sau de complexitate mare;
• Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.


Bibliografie

1. Cursul “Bazele electrotehnicii” de la facultatile de profil electric (teorie si probleme) – capitolele “Circuite electrice” si “Circuite electronice”;
2. Cursuri de protectii prin relee si automatizari in energetica;
3. Cursuri de masini electrice
4. Cursuri de echipamente si aparate electrice;
5. Cursuri de masuratori in electro-energetica;
6. Cursuri de instalatii electrice;
7. Cursuri de fiabilitate in energetica


Salarizare si alte beneficii

• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA


Alte informatii

• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala


Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.07.2017

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.


Puteti accesa acest anunt de angajare si direct pe pagina web a Nuclearelectrica daca faceti click aici

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018