SIER Tineret Bucuresti Logo

Inginer

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 07.06.2017 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 45/2/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializări sau domeniul: Fizică tehnologică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Mecanică fină
 • Vechime minim 3 ani în activități de inginerie

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități în domeniul nuclear constituie un avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
 • Utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
 • Spirit de echipă și profesionalism.

Principalele responsabilități:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența și raportarea dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Calibrarea, verificarea metrologică, utilizarea și gestionarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Instruirea pe domeniul radioprotecției a personalului, lucrătorilor externi, vizitatorilor;
 • Întocmire documente (planuri, rapoarte, proceduri, documentații tehnice de autorizare, documentații de achiziție);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție

Condiţii oferite:

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

  1.Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (NSR-01, NSR-06, NSR-07);
 • Norme CNCAN de minerit radioactiv (NMR-01, NMR-04);
 • Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);
 • Ordinul nr. 944/2001 al Ministerului Sănătății de aprobare a Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18.01.2002;
 • Ordinul nr. 1032/2002 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13.01.2003;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
Surse: www.cncan.ro legislație; www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație
  2. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la punctul 1.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 31.05.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN
 • Actele de studii în copie şi original;
 • Curriculum vitae (formular tip FCN);
 • Carnet de muncă și ultimul CIM în copie şi original pentru cei care au mai fost angajaţi;
 • Declarații de compatibilitate pe proprie răspundere (formulare tip FCN)
 • Declarații de compatibilitate pe proprie răspundere (formulare tip FCN)
 • Copie de pe actul de identitate;
 • Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase;
 • Cazier judiciar.

Data programată pentru concurs este 07.06.2017 ora 10:00 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Mai multe detalii www.nuclearelectrica.ro/jobs/inginer

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018