SIER Tineret Bucuresti Logo


Concurs 3 posturi de inginer la Serviciul Regimuri Dispecerat

HIDROELECTRICA SA

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer la Serviciul Regimuri Dispecerat - Departamentului Dispecerat Hidroelectrica - Executiv Hidroelectrica S.A sunt:


Condiţii obligatorii:

• Studii superioare tehnice, specializarea: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, electrotehnica, automatizari si calculatoare, electronica, electromecanica, inginerie electrica, informatica aplicata in energetica.
• Cunoaşterea echipamentelor si instalaţiilor electrice ale centralelor hidroelectrice, a statiilor si retelelor electrice aflate în exploatare în Hidroelectrica;
• Cunoaşterea instalaţiilor si echipamentelor mecanice şi hidromecanice aflate în exploatare în Hidroelectrica S.A.;
• Cunoaşterea legislaţiei, regulamentelor şi normativelor în vigoare, prescripţiilor de exploatare şi instrucţiunilor în vigoare in domeniul instalatiilor hidromecanice și a constructiilor hidrotehnice;
• Cunoasterea legislatiei in domeniul Apelor, reglementari cu privire la Autorizatii de Gospodarire a Apelor, Regulamente de exploatare a amenajarilor hidrotehnice, Conventiilor de exploatare cu privire la utilizarea apei;
• Cunoaşterea legislaţiei, regulamentelor şi normativelor în vigoare, prescripţiilor de exploatare şi instrucţiunilor în vigoare in domeniul echipamentelor electrice si a functionarii si exploatarii SEN;
• Cunoasterea legislatiei in domeniul Energiei electrice, a reglementarilor cu privire la Conventii de exploatare, Codul Tehnic al RET, Codul Tehnic RED, Codul de masurare al energiei electrice;
• Cunoaşterea normelor generale şi specifice de SSM, SU și PM;
• Cunoştinţe operare PC (MS Office, Autocad);
• Cunostinte privind: sistemele de automatizare si reglaj aferente centralelor hidroelectrice (regulatoare de turatie, regulatoare de tensiune), sistemele de protectie aferente CHE (protectii electrice si protectii tehnologice, sisteme de inregistrare a functionarii protectiilor - osciloperturbografe);
• Cunostinte privind regimurile optime de functionare ale turbinelor hidraulice si generatoarelor electrice;
• Îndeplinește condițiile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Hidroelectrica în vigoare și în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.


Condiții de dorit:

• Masterat/ doctorat/ cursuri postuniversitare in domeniul tehnic;
• Cursuri de formare in domeniul energetic;
• Cunoştinţe de limba engleză nivel mediu.


B. DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

• Fişă de înscriere
• Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
• Copia CI
• Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
• CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
• Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
• Cazier judiciar


C. DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:
• Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
• Interviu – pondere 30% din nota finală
Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.
Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societăţii /intranet/ prin email, în data de 12.06.2017.


D. MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

• Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.06.2017, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
• Tematica şi bibliografia pentru concurs se obţin de la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Direcţia Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
• Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.56.”


Puteti accesa acest anunt si la sectiunea Cariere pe site-ul web al Hidroelectrica SA

Documentul in format PDF poate fi descarcat de pe site-ul web al Hidroelectrica SA.

© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018