SIER Tineret Bucuresti Logo

AG SIER Tineret

Adunarea Generala a membrilor filialei SIER Bucuresti Tineret este organul suprem de conducere a Filialei, fiind constituita din membrii Filialei SIER sau din reprezentantii / delegatii desemnati de acestia.

Fiecare membru individual beneficiaza de 1 vot. Sedintele Adunarii Generale a membrilor Filialelor SIER pot fi ordinare sau extraordinare.

Sedintele ordinare ale Adunarii Generale se convoaca o data pe an de catre Biroul Filialei SIER, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de sedinta.

Sedintele extraordinare ale Adunarii Generale se convoaca, justificat de necesitatile Filialei, de catre Biroul Filialei SIER la solicitarea majoritatii simple a membrilor Biroului Filialei sau la solicitarea unui grup de initiativa, format din membrii Filialei SIER, care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de voturi.

Adunarea Generala este statutara daca se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi.

Daca nu se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi, Adunarea Generala se convoaca din nou in maximum 21 de zile. In acest caz Adunarea Generala este statutar constituita indiferent de numarului de voturi care se intruneste.

Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a voturilor prezente.

Adunarea Generala a membrilor filialei SIER Bucuresti Tineret - 20.01.2018

Descarca convocator

  Ordinea de zi a Adunarii Generale:
 • Raportul Biroului Filialei SIER Bucuresti Tineret
 • Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • Raportul cenzorului pentru anul 2017
 • Programul de activitati pentru anul 2018
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • Alegerea a doi membri pentru Comisia de Cenzori și a Managerului Programe Studențești
 • Adoptarea Hotararii Adunarii Generale
 • Diverse


Adunarea Generala a membrilor filialei SIER Bucuresti Tineret - 22.01.2017

Descarca convocator

  Ordinea de zi a Adunarii Generale:
 • Raportul Biroului Filialei SIER Bucuresti Tineret
 • Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • Raportul cenzorului pentru anul 2016
 • Programul de activitati pentru anul 2017
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • Alegerea membrilor Biroului Filialei SIER Bucuresti Tineret: Vicepresedinte si Secretar General/ Director Executiv, precum si a Managerului Programe studentesti
 • Adoptarea Hotararii Adunarii Generale
 • DiverseAdunarea Generala a membrilor filialei SIER Bucuresti Tineret - 16.01.2016

Descarca convocator

  Ordinea de zi a Adunarii Generale:
 • Raportul Biroului Filialei SIER Bucuresti Tineret
 • Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si 2015
 • Raportul cenzorului pentru anul 2014 si 2015
 • Programul de activitati pentru anul 2016
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
 • Alegerea membrilor Biroului Filialei SIER Bucuresti Tineret, a Cenzorului si Managerului Programe studentesti
 • Adoptarea Hotararii Adunarii Generale
 • Diverse

Candidati la Alegerile din 16.01.2016

Raport de activitate pentru perioada 2011-2015


facebook    twiter    plus    youtube    linkedin

Partenerii Gold si Silver ai Conferintelor: Cariera in industria energetica

Conferinta: Cariera in industria energetica 2019

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018 Constanta

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018

CONTACT

Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr.15, bl.15, sc.E, ap.12, Sector 2

e-mail: tineret@sier.ro


© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018