SIER Tineret Bucuresti Logo

AG SIER Tineret

Adunarea Generala a SIER este organul suprem de conducere a Societatii, fiind constituita din membrii SIER sau din reprezentantii / delegatii desemnati de acestia.

Fiecare membru individual beneficiaza de 1 vot, iar fiecare membru colectiv beneficiaza de 3 voturi. Sedintele Adunarii Generale a SIER pot fi ordinare sau extraordinare.

Sedintele ordinare ale Adunarii Generale se convoaca o data pe an de catre Consiliul Director al SIER, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de sedinta.

Sedintele extraordinare ale Adunarii Generale se convoaca, justificat de necesitatile Societatii, de catre Consiliul Director al SIER la solicitarea majoritatii simple a membrilor Comitetului Director sau la solicitarea unui grup de initiativa, format din membrii SIER, care reprezinta cel putin jumatate din numarul total de voturi.

Adunarea Generala este statutara daca se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi.

Daca nu se intruneste majoritatea simpla a numarului de voturi, Adunarea Generala se convoaca din nou in maximum 21 de zile. In acest caz Adunarea Generala este statutar constituita indiferent de numarului de voturi care se intruneste.

Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a voturilor prezente.

Adunarea Generala a SIER are urmatoarele atributii si competente:
a) aproba si modifica statutul SIER;
b) aproba orientarile, strategiile si programele de activitate si rapoartele de activitate ale SIER;
c) aproba darile de seama ale Consiliului Director si recomandarile Comisiei de cenzori;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SIER si bilantul contabil anual al acesteia;
e) alege si revoca membrii Consiliului Director al SIER, Colegiului de etica profesionala, Comisiei de cenzori, presedintele si secretarul general /director executiv;
f) aproba infiintarea/desfiintarea de filiale si societati comerciale;
g) hotaraste dizolvarea si lichidarea Societatii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in instanta in conditiile legii.

Documente cu privire la Adunarea Generala a SIER


facebook    twiter    plus    youtube    linkedin

Partenerii Gold si Silver ai Conferintelor: Cariera in industria energetica

Conferinta: Cariera in industria energetica 2019

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018 Constanta

Conferinta: Cariera in industria energetica 2018

CONTACT

Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr.15, bl.15, sc.E, ap.12, Sector 2

e-mail: tineret@sier.ro


© - Filiala SIER Bucuresti Tineret 2011-2018